Sluiten

Duurzaamheidsthema | Klimaat

We willen de directe impact die het bedrijf heeft op het klimaat drastisch verkleinen. We willen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en helpen de klimaatopwarming te beperken.

CO-2 Reductie

Elke organisatie groot of klein heeft een directe impact op het klimaat. Baars & Bloemhoff wil deze directe impact zo klein mogelijk houden. In onze eigen bedrijfsvoering hebben we te maken met stroom en gasverbruik op onze locaties, en daarnaast hebben we een (lease)wagenpark in beheer.

Onze CO2-voetafdruk wordt groter zodra we de uitstoot meerekenen waar wij indirect voor verantwoordelijk zijn, omdat ze gelinkt zijn aan onze bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan de ontginning van grondstoffen en productie van materialen en producten, maar ook transportbewegingen en emissies die vrijkomen in de gebruiks- of end-of-life fases van onze producten.

Wat doen we nu al?

Op basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is de voetafdruk van Baars & Bloemhoff berekend over het jaar 2022 en 2023. Het GHG Protocol is de universeel geaccepteerde standard voor het berekenen van een voetafdruk. We hebben volledig inzicht in:

  • Directe emissies, Scope 1: verbranding van gas, diesel en benzine
  • Indirecte emissies, Scope 2: vrijkomen bij het genereren van energie, zoals stroom bij de energiecentrale
  • Indirecte emissies, Scope 3: uitstoot door productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen, uitgaand transport of zakelijk werkverkeerWat zijn we van plan?  

We streven naar een carbon neutrale bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) te realiseren in 2025, met maximaal 15% jaarlijkse CO2 compensatie t.o.v. 2020. Dit doen we door de CO2-voetafdruk te reduceren via energiebesparende maatregelen en de inkoop van groene stroom. Een voorbeeld hiervan is de huidige elektrische V-mover, waarmee we de trailers op de werf van het DC effectiever en schoner kunnen vervoeren. Inmiddels hebben we de eerste elektrische truck op de weg rijden in ons bezorgtransport. Dit gaan we de komende jaren natuurlijk uitbouwen.

Jaarlijks laten we onze CO2-voetafdruk opnieuw uitrekenen, om zo te bepalen hoever we zijn in het realiseren van onze doelstellingen. Ook zullen jaarlijks steeds meer Scope 3 emissie categorieën worden toegevoegd. De ambitie is om de klimaatvoetafdruk van ons bezorgtransport per 2025 met 33% te hebben gereduceerd.

Daar waar we (nog) niet kunnen reduceren, zal gebruik worden gemaakt van CO2-compensatie via onze partner Trees for All. Samen met Trees for All planten we bomen, waarmee we zorgen voor een CO2-compensatie in sociale herbebossingsprojecten. Natuurlijk willen we het aandeel compensatie zo snel mogelijk verminderen. Hierdoor blijven we investeren in reductie maatregelen.

Circulariteit

Als groothandel zonder eigen productie, maar met een landelijk distributienetwerk, ligt onze toegevoegde waarde in het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, tegen een zo hoog mogelijke waarde. We zijn de verbindende factor tussen klanten en partners die restmaterialen overhouden en onze leveranciers, die deze kunnen hergebruiken.

Wat doen we nu al?

Het assortiment beschikt al over veel producten met gerecyclede content. Deze producten bevatten grondstoffen die al een eerste levenscyclus hebben gehad. Dit betekent dat het eerst werd gezien als afval, maar nu is verwerkt tot een nieuwe grondstof. Voorbeelden van circulair plaatmateriaal zijn de platen van Really en Herso.

Daarnaast vind je in ons assortiment producten die geoptimaliseerd zijn voor hergebruik en/of makkelijk demontabel zijn. Deze producten zijn te herkennen aan het Cradle-to-Cradle certificaat. Bekijk het certificaten overzicht hierWat zijn we van plan?

Naast een circulair assortiment willen wij onze horizon verbreden op het gebied van circulariteit. We streven ernaar om concepten en diensten te introduceren, die helpen in de realisatie van een circulaire interieurbranche.

Maart 2021 zijn we gestart met Wood Loop. Koninklijke CBM en Baars & Bloemhoff hebben de handen ineengeslagen voor dit initiatief. Wood Loop creëert een kans om MDF en spaanplaat gemakkelijk en betaalbaar te recyclen. De klant biedt de MDF- en spaanplaat resten aan via de Wood Loop-app. Zodra wij het nieuwe plaatmateriaal bezorgen bij de klant, combineren we dit met het ophalen van het resthout in de volle kratten van Wood Loop. We draaien de logistieke keten om door niet alleen te distribueren maar ook te collecteren.

Meer informatie Wood Loop

Er liggen nog meer ideeën op de plank op het gebied van circulariteit en we zijn hard bezig om deze verder te ontwikkelen. Voor nu houden we de kaart nog even op de borst, maar zodra we er klaar voor zijn zul je ze hier als eerste vinden!

Onze duurzaamheid thema's

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen