Sluiten

Interview // onze eerste stappen richting verduurzaming

Onder leiding van Businessunit manager John Faas geeft ons managementteam vorm aan toekomstplannen en veranderingen binnen onze organisatie. We bevinden ons in de beginfase van de transitie naar een duurzamere interieurwereld. John Faas laat zien in welke nieuwe initiatieven we een rol gaan spelen, schetst een toekomstbeeld en vertelt waar we nog van kunnen leren. Een gesprek over eerlijke informatievoorziening, intensieve samenwerking, een werkplaats met minder zaagresten en de eerste stappen richting circulaire interieurbouw.


Waar begint voor jou verandering?

Iedere verandering begint bij mensen die het bestaande ter discussie durven te stellen. En dat doe je door kritische vragen te stellen. Net zolang totdat je niets meer te vragen hebt. We zien dat er vanuit de markt steeds meer wordt gevraagd. Zowel opdrachtgevers als gebruikers, ontwerpers en makers stellen steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en jagen daarmee verandering aan. Ook de overheid speelt een belangrijke rol in verschuivingen binnen de branche met nieuwe wetgeving. Zo moet in 2023 iedere aanbesteding voor bouwopdrachten van de overheid circulair zijn.

 

Welke initiatieven hebben je aan het denken gezet?

Voor mij persoonlijk is dat INSIDE/INSIDE. Een onafhankelijke vergelijkingstool voor een duurzaam interieur, waar we sinds begin 2019 intensief bij betrokken zijn. Als founding partner van dit online platform willen we achterhalen hoe de materialen die we leveren zijn geproduceerd. In de zoektocht naar feiten over onze materialen realiseerde ik me pas hoe weinig we echt weten en hoe complex het is om het antwoord te achterhalen op de vraag hoe iets is gemaakt. We willen toe naar volledige transparantie over de herkomst en samenstelling van materialen, ook als dat mogelijk negatieve eigenschappen betreft. Met al deze informatie voorhanden, wordt het eenvoudiger voor makers en ontwerpers om een weloverwogen keuze te maken.

Er liggen ongelooflijk veel kansen op het gebied van hernieuwbare grondstoffen en het transformeren van afval in hoogwaardige materialen. Welke kansen zie jij hierin voor Baars & Bloemhoff?

Sinds begin 2020 werken we samen met het Urban Mining Collective. Als partner van Urban Mining Collective ontstaan er voor ons nieuwe kansen op het gebied van hergebruik van materialen en het creëren van circulaire interieurs. Urban Mining Collective ziet de stad als een magazijn vol materialen. Dat vind ik een mooie visie. Samen met Stiho gaan we circulaire materialen voor zowel binnen als buiten aanbieden. We zullen ontwerpers, makers, opdrachtgevers en gebruikers samenbrengen, ondersteunen en adviseren op het gebied van circulaire interieurs en materialen. 

Aan welke criteria moet een future-proof materiaal volgens jou voldoen?

Een future-proof materiaal moet in de circulaire economie kunnen blijven bestaan. Dit betekent dat we niet alleen nadenken over de herkomst en samenstelling van een materiaal, maar ook over hoe we een materiaal voor de tweede, derde of vierde keer gaan inzetten. In het ideale scenario wordt een materiaal keer op keer hergebruikt. Als hergebruik in de oorspronkelijke vorm niet mogelijk is, wordt upcycling een optie. Die stap ligt erg voor de hand bij pure materialen. Bij samengestelde materialen ligt dit iets ingewikkelder. Materialen als HPL en melamine bestaan immers uit allerlei verschillende lagen en grondstoffen die moeilijker van elkaar te scheiden zijn. Samen met producenten als Pfleiderer, FINSA en UNILIN Evola brengen we zaagresten terug naar de fabriek om samengestelde materialen een nieuw leven te geven.

 

Het liefst wil je een materiaal dat circulair en esthetisch is, met een hoogwaardige kwaliteit en zonder een al te hoog prijskaartje. Is dat realistisch?

Ja, dat wordt op termijn mogelijk. Omdat we samenwerken met meerdere producenten en partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben, wordt het makkelijker om dit doel te realiseren. We bevinden ons nog in de beginfase van een transitie. De interieurbranche verandert niet van de ene op de andere dag. Het is belangrijk dat we nu investeren in nieuwe initiatieven en dat we bereid zijn om concessies te doen op gebied van prijs, kwaliteit of esthetiek. Misschien moeten we accepteren dat niet alles perfect is. Natuurlijk blijft esthetiek een belangrijk aspect, maar wat we daar onder verstaan verandert heel snel. Tien jaar geleden wilde bijvoorbeeld niemand in een oude loods zitten met zijn kantoor. Tegenwoordig zijn het de eerste panden die aan bedrijven worden verhuurd.

 

Voor welke uitdagingen staan we in de transitie naar een duurzamere interieurbranche?

Als leverancier staan we in het midden van de keten en spelen we een verbindende rol. Met aan de ene kant de producenten die hun eigen productieproces opnieuw blijven uitvinden en die steeds transparanter moeten communiceren over hoe hun materialen tot stand komen. En aan de andere kant werken we samen met de makers en ontwerpers die met deze materialen aan de slag gaan en er vorm aan geven. Het maken van verantwoorde keuzes en efficiënt materiaalgebruik krijgen voor hen steeds meer prioriteit. We willen verschillende partijen helpen om efficiënt materiaalgebruik en hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken. De komende jaren staat ons een serieuze uitdaging te wachten als het gaat om de verwerking van afvalstromen. Het vergt een hoop organisatie van alle schakels binnen de keten, dus we bereiken pas echt iets als we het probleem samen aanpakken.

Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat materialen en grondstoffen in de keten blijven. Denk aan zaagresten van de interieurbouwer die onze producenten inzamelen en verwerken tot nieuwe spaanplaten. Anderzijds moeten we voorkomen dat makers een berg afval hebben. Dat vraagt om een andere maatvoering en vooral veel flexibiliteit vanuit de producent. We zullen afstappen van standaardisering en gaan toewerken naar een proces waarbij we materiaal op maat leveren.


 

Hoe kunnen we dit topic nog meer op de kaart zetten binnen onze branche?

Door de impact van de initiatieven waar we een rol in spelen te vergroten. INSIDE/INSIDE is een van deze initiatieven, net als Urban Mining. Daarbinnen werken we aan nieuwe tools en diensten voor zowel makers en ontwerpers als de producent. Onderweg zullen er ongetwijfeld meer vragen en issues naar boven komen waar we samen een oplossing voor moeten verzinnen. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we problemen bespreekbaar maken. Ook al hebben we zelf niet alle antwoorden paraat, we kunnen makers en producenten bijvoorbeeld wel met elkaar in contact brengen. Zo ontstaat er ruimte om vragen te stellen en de discussie met elkaar aan te gaan, maar ook om samen aan nieuwe ideeën en oplossingen te werken.

Naast onze eigen impact, willen we ons gaan focussen op de impact van de gehele keten. Hoe kunnen we de producent stimuleren om afval en milieu-impact tot een minimum te beperken?

We zullen producenten meenemen in de stappen die we zetten. De eerste stap is het inzichtelijk maken van de manier waarop een materiaal wordt geproduceerd. We leven in een tijd van meten en registreren. Tot voor kort werd er alleen informatie geregistreerd om dingen efficiënter te maken. Nu is informatie over de productie en herkomst van een materiaal van belang om zo transparant mogelijk te kunnen worden naar de gebruiker. We gaan alle informatie die we hebben openbaar beschikbaar stellen. Als informatie omtrent de milieu-impact van een materiaal verborgen is, zullen we dat straks niet meer accepteren. Die transparantie vormt een stimulans voor producenten om kritisch naar zichzelf te blijven kijken.


 

En hoe kunnen we makers en ontwerpers informeren en ondersteunen bij het maken van duurzamere keuzes en het realiseren van toekomstbestendige interieurprojecten?

Ik denk dat het cruciaal is om onze samenwerking met makers en ontwerpers te intensiveren. Samen kunnen we kijken naar welke informatie, tools en custom materialen zij nodig hebben om hun toekomstige interieurprojecten en duurzame doelen te realiseren. We willen binnen iedere materiaalcategorie een duurzaam alternatief gaan aanbieden. Het is natuurlijk aan de makers en ontwerpers zelf om te beslissen wat ze daarmee doen, maar we willen hen in ieder geval die keuze kunnen bieden. Het is aan ons om die duurzamere keuze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarbij gaat het niet alleen om het materiaal zelf. Ook qua formaat, levensduur en levertijd moet het een aantrekkelijke optie zijn.

 

Waarvan kunnen we nog leren?

Ik denk dat we nog veel kunnen leren van startups en entrepreneurs. Veel dingen houden ons tegen, omdat ze het bestaande in gevaar brengen. Startups kennen deze angst niet. Angst is een hele slechte raadgever. Dat moet je een plek geven en je vervolgens weer focussen op de positieve effecten van verandering. De wereld verandert sowieso wel, dus we kunnen er maar beter voor openstaan.

 

Hoe zie jij de toekomst van Baars & Bloemhoff?

Het is onze droom om de interieurwereld een stukje mooier en duurzamer te maken. Onze belofte is dat je bij ons vindt wat je zoekt. Dit gaat verder dan het vinden van het juiste materiaal. Je kunt ook je kennis vergroten of je skills updaten. En natuurlijk voorzien we je van passend advies. Die droom en belofte zijn er nog steeds. Wel moeten we kritisch naar onszelf blijven kijken en dingen veranderen om die droom waar te maken. We willen een plek creëren, zowel offline als online, waar producenten, makers, ontwerpers, opdrachtgevers en eindgebruikers samenkomen en samenwerken. Daarvoor is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren, en elkaars vragen en wensen te begrijpen. Alleen op die manier kunnen we elkaar helpen, samen problemen oplossen en nieuwe ideeën ontwikkelen.


‘We willen toe naar volledige transparantie over de herkomst en samenstelling van materialen, ook als dat mogelijk negatieve eigenschappen betreft.’

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen