Sluiten

Geef iets terug, plant een boom!

Als je koploper in duurzaamheid wilt zijn binnen de interieurbouwbranche moet je dat niet alleen uitspreken, maar ook concrete stappen ondernemen. Het assortiment verduurzamen, iets terug doen voor de natuur, zorgen voor het welzijn van je medewerkers én mogelijkheden onderzoeken in ketensamenwerking. Baars & Bloemhoff deed vanwege het 50-jarig jubileum een donatie voor de aanplant van 2500 bomen aan Stichting Trees for All. Tot en met 2023 worden deze bomen geplant in binnen- en buitenland. Remko Roest praat met Aletta Janssen (senior relatiemanager partnerships bij Trees for All) over zijn rol als duurzaamheidsmanager bij Baars & Bloemhoff en hoe we samen impact kunnen maken.

Remko trapt het voorstelrondje af: 

Bijna 28 jaar had ik mijn eigen grafische bedrijf waar veel werd gewerkt met papier en karton. Een jaar of zeven terug begon ik met een duurzame tak: papier gebaseerd op lokaal geoogste reststromen. Zo ben ik gewend geraakt in het werken van en met circulaire ketens. Omdat ik mijn tijd volledig aan duurzaamheid wilde besteden, besloot ik mijn aandelen van het bedrijf te verkopen. Na een aantal gesprekken bij verschillende bedrijven en instellingen kwam ik met Baars & Bloemhoff in contact. Als manager duurzaamheid valt het binnen mijn scope om handen en voeten te geven aan de duurzame doelstellingen die we bepaald hebben voor de periode 2021 tot en met 2025. Deze staan in het teken van assortiment, klimaat en medewerkers.

Hoe heb je deze duurzame doelen aangepakt sinds jouw start als duurzaamheidsmanager?

De eerste weken heb ik vooral benut om te luisteren en te kijken. Waar staat de organisatie, wat speelt er en welk gevoel leeft er bij de collega's? Ik wil graag iedereen binnen de organisatie meekrijgen in de stappen die we zetten richting duurzaamheid. 

Een van de doelstellingen is het assortiment verduurzamen. Komend jaar zal daarbij net als dit jaar in het teken staan van nulmetingen. Door middel van LCA's (Life Cycle Analyses*) gaan we in beeld brengen hoe het assortiment er op dit moment bijstaat. We willen een evidence based basislijn trekken, zodat we daarop kunnen gaan sturen. Meten is weten.

Daarnaast willen we een aantal keteninitiatieven ontplooien. Dat wil zeggen dat we gaan onderzoeken of we een aantal startups, die biobased materialen maken, naar volwassenheid kunnen brengen. Er zit nog vaak een hiaat in de stap van het maken van een biobased materiaal, naar het opschalen tot een levensvatbare entiteit. 

Dan is er nog het Woodloop initiatief dat we samen met brancheorganisatie CBM uit aan het rollen zijn. Hiermee halen we de restmaterialen bij de verwerkers terug. Veel van onze klanten hebben niet de schaalgrootte om restmaterialen van MDF of spaanplaat terug te laten halen. Er wordt een krat geplaatst, de verwerker verzamelt de restmaterialen en wij organiseren het terughalen wanneer het  krat vol is. Deze kratten verzamelen wij in ons distributiecentrum in Zaandam. Hier worden ze door de grote plaatmateriaalfabrikanten opgehaald en worden er nieuwe plaatmaterialen van gemaakt.

Ook de verduurzaming van onze panden én het transport staat nog op het programma. Onlangs is onze eerste E-truck gaan rijden. Verder willen we CO2 scope 3 in kaart brengen en het verpakkingsmateriaal verduurzamen, verspilling en afval reduceren. Duurzame samenwerkingen zijn natuurlijk ook onderdeel van het geheel, zoals bijvoorbeeld met Trees for All.

Aletta, je werkt als relatiemanager bij Trees for All, hoe is dat zo gekomen?

Voorheen werkte ik als relatiemanager voor een verzekeraar. Op enig moment besefte ik – en dat heeft ook met mijn kinderen te maken – dat ik meer in de richting van duurzaamheid wilde betekenen in plaats van alleen maar geld verdienen. Ik was eraan toe om mijn skills ergens anders in te gaan zetten. Zo ben ik vijf jaar geleden bij Trees for All terecht gekomen. Als goed doel en stichting hebben we geen commerciële doelstelling. Onze missie is om op een duurzame manier zoveel mogelijk bomen te planten met zoveel mogelijk partijen. Trees for All biedt een handzame manier om ondernemers mee te nemen in duurzaamheid. Het is heel concreet en tastbaar.

Hoe is Trees for All met Baars & Bloemhoff in contact gekomen en wanneer was dat?

Voor het einde van 2021 was Baars & Bloemhoff bezig met de voorbereidingen voor het vijftigjarig bestaan. Hun duurzaamheidsideologie zorgde voor de wens om een eigen bos aan te planten. Trees for All heeft de mogelijkheid om bedrijfsbospartner te worden. We zijn toen deze samenwerking aangegaan en daarmee worden nu in totaal 2500 bomen geplant. De helft in Nederland en de helft in Vietnam. Het bos in Nederland gaan we aanplanten in het voorjaar van 2023. Kun je iets vertellen over de projecten waar Baars & Bloemhoff bomen doneert?

Met de donatie van Baars & Bloemhoff gaan we in totaal 2500 bomen planten, waarvan de helft in het project ‘Het Groene Woud’ in Brabant. Hier planten we in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling een nieuw leembos aan. Het versterken van biodiversiteit is een belangrijk doel van dit project. In totaal worden hier, van 2020 tot en met 2023, 150.000 bomen geplant bestaande uit 31 soorten bomen en struiken. 

De andere helft van de donatie gaat naar een project waarbij duinbossen worden aangeplant in Centraal Vietnam. Mangroven en duinbossen die de dorpen nabij de kust vroeger tegen extreme weersomstandigheden beschermden, zijn verdwenen door ontbossing als gevolg van tropische stormen en verkeerd landgebruik. Het project draagt bij aan het herstel van de duinbossen door de aanplant van 120.000 inheemse bomen over 100 hectare. Ook wordt de lokale bevolking bij dit project betrokken, wat mooi aansluit bij het sociale element van Baars & Bloemhoff’s duurzaamheidsdoelstelling. De lokale bevolking krijgt werk en inkomen en op die manier heeft het project meer kans van slagen.

Wat een mooi initiatief. Kan iedereen hier een steentje aan bijdragen?

Absoluut. We gaan graag het gesprek aan met bedrijven om de doelstellingen te beluisteren. Ook hebben we onlangs onze website vernieuwd om het doneren van bomen makkelijker te maken. Dit scheelt ons veel administratiekosten zodat we meer bomen kunnen planten. We zijn een stichting met een CBF-erkenning en een ANBI-status. Het CBF toetst of wij als erkend goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw donatie bijdraagt aan een betere wereld en dat Trees for All betrouwbaar is. 

Trees for All heeft veel mooie projecten. Is er een project wat er voor jou uitspringt? 

Ik ben zelf Friezin, dus ik vind het supertof dat we nu in Friesland gaan planten. Maar ook de samenwerking met ARK Natuurontwikkeling voor ‘Het Groene Woud’ is geweldig. Op Borneo worden momenteel bomen aangeplant zodat de Orang-Oetangs daar een groter leefgebied krijgen. Alle projecten vind ik bijzonder waardevol dus het is onmogelijk daar een keuze in te maken.
Heb jij nog een tip voor Baars & Bloemhoff op duurzaamheidsvlak?

Ben en blijf eerlijk in je communicatie over duurzaamheid en onze samenwerking. Trees for All zou daaraan bij kunnen dragen door een presentatie te geven bij Baars & Bloemhoff om zo ook de collega’s goed te informeren. Of we organiseren een webinar voor jullie klanten om goed uit te leggen hoe het zit met de aanplant van bomen en CO2 compensatie.

Wat zou je de lezer van dit stuk mee willen geven?

De belangrijkste tip die ik je kan geven is: ‘Plant een boom’. Als iedereen die dit leest dat doet, kan Trees for All veel bomen planten en kunnen we samen impact maken!

*Milieugerichte LCA (Life Cycle Analyses) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse. (Bron: rivm.nl)

INTERVIEW CREDITS

Fotografie Isa Allijn
Tekst Eva van Ooijen

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen