Sluiten

Duurzaamheidsthema | Medewerkers

Ons streven is een betrokken en gemotiveerde werknemers, die met plezier naar hun werk gaan. We willen het welzijn van medewerkers vergroten en zorgen voor een inclusieve werkcultuur, met een plek en stem voor iedereen.

Bij Baars & Bloemhoff bieden wij met onze code of conduct diverse voordelen voor de waardeketen. Het verduidelijkt verwachtingen door gedragingen en normen vast te leggen, stimuleert een cultuur van ethisch gedrag en integriteit, en versterkt onze reputatie door de inzet voor verantwoord ondernemerschap te tonen. Daarnaast ondersteunt het de naleving van wet- en regelgeving en biedt het een basis voor training en ontwikkeling van medewerkers, wat leidt tot een algehele verbetering van de gezondheid, integriteit en het succes van de betrokken organisaties.

Medewerker welzijn  

Werken maakt een groot deel uit van ieders volwassen leven. Baars & Bloemhoff wil dat alle medewerkers het goed hebben bij het bedrijf. Hoe mooi is het, dat een medewerker tot ver na de pensionering terugdenkt aan de Baars & Bloemhoff-tijd met een glimlach op het gezicht. In een veilige werkomgeving en in goede gezondheid, met waardering voor ieders bijdrage, ongeacht opleiding, achtergrond of herkomst.Wat doen we nu al?

We stimuleren medewerkers in hun ontwikkeling. Binnen het bedrijf bieden we diverse opleidingen en bieden we de kans aan jonge werknemers om mee te doen aan het Jonge Talenten Programma. Zo blijven we jonge mensen stimuleren om zichzelf te ontwikkelen op werkgebied maar ook op persoonlijk vlak.

We stimuleren medewerkers niet alleen in hun ontwikkeling, maar ook om vitaal en gezond te blijven. Gezonde en fitte medewerkers hebben meer plezier in het werk en genoeg energie om het soms zware werk op de bedrijfsvloer uit te voeren.

We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek. DSG heeft bovendien de betrokkenheid van medewerkers naar een hoger niveau getild: elke medewerker is ook aandeelhouder. Een plek en stem dus voor iedereen.

Wat zijn we van plan?

Een veilige werkomgeving is daarbij natuurlijk belangrijk, waarbij ook oog is voor sociale veiligheid. Alle meldingen in het jaarlijkse medewerkers tevredenheidsonderzoek volgen we op door te onderzoeken hoe teams functioneren en wat er beter kan.

Alle medewerkers nodigen we uit om een keer per drie jaar een periodiek medisch onderzoek te laten doen. We bieden medewerkers met overgewicht voedingsadviezen op maat aan. Een diëtist helpt met gericht advies bij afvallen en fitter worden. Fruit op de werkplek helpt al onze medewerkers bij het maken van een gezonde keuze. Om rokers te helpen stoppen, doen we elk jaar mee met de Stoptober campagne.

Onze ambitie is dat het hele palet aan activiteiten eind 2025 heeft geresulteerd in een ziekteverzuim dat lager is dan 3,5% en een frequent verzuim lager dan 5%.
 

Diversiteit en inclusiviteit

Het goed borgen van diversiteit en inclusie zorgt voor een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Ons uitgangspunt bij Baars & Bloemhoff is dat zaken als gender, herkomst, religieuze overtuiging en of interesses niet bepalend zijn, maar dat wat je als mens meebrengt. Diversiteit brengt verschillende ideeën, invalshoeken en talenten.

De Wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en de RvC’ is op 28 september 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat twee belangrijke maatregelen om diversiteit in de top van bedrijven te bevorderen: een ingroeiquotum en een streefcijferregeling. Voor DSG betekent het dat we zelf passende en ambitieuze streefcijfers voor het bestuur, de RvC en de subtop kunnen opstellen, inclusief plan van aanpak en dit jaarlijks moeten rapporteren aan de SER.

DSG heeft de volgende streefcijfers vastgesteld:

  • RvC: nu reeds 50-50 man/vrouw. Bij vervanging van RvC-lid behouden streven wij naar een gelijke van deze verhouding.
  • Directie: behouden van 25% / 75% man/vrouw verhouding.
  • Subtop: 25% vrouw op 31/12/2025, een verbetering van 9% ten opzichte van 2023.

Onze duurzaamheid thema's

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen